ХРИСТО РАЙКОВ

Човекът – през всички епохи и във всички култури – се е изправял пред решаването на един и същи въпрос: как да преодолее отделеността, как да достигне единение с останалите, как да трансцендира своя индивидуален опит, намирайки хармония и смисъл в собственото си съществуване, които от своя страна да предаде на другите.

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОДИАГНОСТИКА